Det er enkelt å komme i kontakt med Anna Forlag. Bruk

E-post:

willy.dahl@annaforlag.no

– men husk at forlaget ikke publiserer andre forfattere, se førstesiden.